Χρονολόγιο ενεργειών χειριστών

Με το χρονολόγιο ενεργειών των χειριστών μπορείτε να παρακολουθήσετε σε πραγματικό χρόνο όλες τις ενέργειες που έλαβαν χώρα στο κατάστημα σας με ακριβή ένδειξη της ημερομηνίας, της ώρας και του χειριστή που πραγματοποίησε την ενέργεια. Μπορείτε επίσης να ορίσετε συνθήκες και να βλέπετε μόνο συγκεκριμένους τύπους συμβάντων όπως για παράδειγμα τι αλλαγές τιμών, τις πληρωμές προμηθευτών ή τις ενάρξεις/λήξεις βαρδιών. Η εφαρμογή διαθέτει πάνω από 80 τύπους συμβάντων που μπορείτε να παρακολουθήσετε αποτελώντας ένα πραγματικό εργαλείο για τους επαγγελματίες που θέλουν να έχουν τον πλήρη έλεγχο.