Αναφορές αγορών

Στην αναφορά αγορών μπορείτε να δείτε τα είδη που αγοράσατε από όλους τους προμηθευτές σας για το χρονικό διάστημα που έχετε ορίσει. Εάν πραγματοποιείτε προμήθειες  από πολλούς προμηθευτές για τα ίδια είδη η συγκεκριμένη αναφορά είναι ένα πολύ καλό συγκριτικό στοιχείων για τις τιμές που σας προσφέρουν οι προμηθευτές σας.