Αναφορές πωλήσεων κατηγοριών

Αναλυτική αναφορά πωλήσεων για το χρονικό διάστημα που έχετε επιλέξει για μια ή για περισσότερες κατηγορίες ειδών.

Αναγνωρίστε τις κατηγορίες που έχουν το μεγαλύτερο κέρδος ή τον μεγαλύτερο τζίρο και λάβετε σημαντικές αποφάσεις για το κατάστημα σας.