Αναζήτηση πελατών / Φίλτρα

Στη “Λίστα πελατών” , μπορούμε να διαχειριστούμε τους πελάτες που έχουμε καταχωρημένους στο σύστημα, καθώς και να δούμε με μια ματιά το τζίρο αλλά και το τυχόν υπόλοιπό τους.

Πελάτες

ΠελάτεςΥπάρχει η δυνατότητα αναζήτησης με χρήση πληθώρας φίλτρων, όπως το όνομα πελάτη, η ομάδα που ανήκει, ο τύπος πελάτη, το τηλέφωνο, το email και η οδός.