Απογραφές

Η διαδικασία της απογραφής είναι από τις πιο σημαντικές σε ένα κατάστημα. Με την απογραφή μπορούμε να καταχωρήσουμε την ποσότητα (το στοκ) των ειδών στο σύστημα, ώστε να δημιουργήσουμε το σημείο “μηδέν”, από το οποίο και μετά δίνεται η δυνατότητα να τηρείται μια αξιόπιστη εικόνα του στοκ, σε συνάρτηση με αγορές/πωλήσεις ειδών.

Στο μενού “Αποθήκη/Εργασίες αποθέματος“, κάνουμε κλικ στο κουμπί “ΑΠΟΓΡΑΦΕΣ” (βρίσκεται πάνω δεξιά).

Απογραφές

ΑπογραφέςΑκολουθούμε τα ίδια βήματα εισαγωγής ειδών και καταχώρησης ποσότητας όπως και στις καταμετρήσεις (βλ. “Αποθήκη/Εργασίες αποθέματος/Καταμετρήσεις“). Η διαφορά είναι στο γεγονός ότι μόλις κάνουμε “ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ“, το τρέχον απόθεμα των ειδών που προσδιορίσαμε αλλάζει και γίνεται ίσο με την ποσότητα που εισάγαμε στο πεδίο “Απογραφή“.

Ενημέρωση τρέχοντος στοκ (απογραφή)

Ενημέρωση τρέχοντος στοκ (απογραφή)

Όπως και για τις καταμετρήσεις, μπορούμε να κάνουμε επισκόπηση των αποθηκευμένων απογραφών από την οθόνη “Αποθήκη/Εργασίες αποθέματος“, κάνοντας κλικ στην επιθυμητή απογραφή. Επιπλέον, μπορούμε να κάνουμε εξαγωγή σε αρχείο.

Επισκόπηση απογραφής

Επισκόπηση απογραφής

  1. Επιλογή “Εξαγωγή”
  2. Επιλογή “Επεξεργασία”