Διαγραφή είδους

Υπάρχει η δυνατότητα διαγραφής είδους. ΠΡΟΣΟΧΗ: Το σύστημα μας επιτρέπει να διαγράψουμε ένα είδος ΜΟΝΟ ΑΝ δεν έχει πωληθεί ποτέ. Διαφορετικά, εμφανίζει μήνυμα λάθους.  

Στη “Λίστα ειδών” , κάνουμε κλικ στις 3 τελείες δεξιά, στην εγγραφή του είδους που θέλουμε να διαγράψουμε.

Διαγραφή είδους

Διαγραφή είδους

  1. Εμφάνιση μενού
  2. Επιλογή “Διαγραφή”Από το μενού που εμφανίζεται, επιλέγουμε “Διαγραφή” . Εμφανίζεται ερώτηση επιβεβαίωσης για τη διαγραφή και κάνουμε κλικ στο κουμπί “ΟΚ” . Το είδος διαγράφεται μόνιμα.