Διαγραφή παραγγελίας

Υπάρχει η δυνατότητα διαγραφής παραγγελίας. Κάνουμε κλικ στις 3 τελείες δεξιά, στην εγγραφή της παραγγελίας που θέλουμε να διαγράψουμε.

Από το μενού που εμφανίζεται, επιλέγουμε “ΔΙΑΓΡΑΦΗ” .

Διαγραφή παραγγελίας

Διαγραφή παραγγελίας

  1. Εμφάνιση μενού
  2. Επιλογή “ΔΙΑΓΡΑΦΗ”

Εμφανίζεται ενημερωτικό μήνυμα για επιβεβαίωση διαγραφής και κάνουμε κλικ στο “ΟΚ” . Η παραγγελία διαγράφεται επιτυχώς.

Επιβεβαίωση διαγραφής

Επιβεβαίωση διαγραφής

Επιτυχής διαγραφή

Επιτυχής διαγραφή