Δημιουργία πλήκτρου στο ταμείο

Για κάθε είδος στο κατάστημα, μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα πλήκτρο πώλησης για άμεση πρόσβαση από το ταμείο (βλ. “Πλήκτρα πώλησης ταμείου” ).

Στη “Λίστα ειδών” , κάνουμε κλικ στις 3 τελείες δεξιά, στην εγγραφή του είδους για το οποίο θέλουμε να δημιουργήσουμε πλήκτρο πώλησης.

Δημιουργία πλήκτρου στο ταμείο

Δημιουργία πλήκτρου στο ταμείο

  1. Εμφάνιση μενού
  2. Επιλογή “Πλήκτρο πώλησης”Από το μενού που εμφανίζεται, επιλέγουμε “Πλήκτρο πώλησης” . Εμφανίζεται παράθυρο με τίτλο “Προσθήκη πλήκτρου πώλησης” , στο οποίο μπορούμε να ορίσουμε σε ποια κατηγορία πλήκτρων θα ανήκει το συγκεκριμένο (βλ “Ρυθμίσεις/Πλήκτρα πώλησης/Κατηγορίες πλήκτρων”). Κάνουμε κλικ στο κουμπί “Δημιουργία” και εμφανίζεται επιβεβαιωτικό μήνυμα προσθήκης νέου πλήκτρου.

Επιλογή κατηγορίας πλήκτρων και ολοκλήρωση διαδικασίας

Επιλογή κατηγορίας πλήκτρων και ολοκλήρωση διαδικασίας

  1. Επιλογή κατηγορίας
  2. Δημιουργία και ολοκλήρωση διαδικασίαςΠλέον, στο ταμείο θα εμφανίζεται το νέο πλήκτρο πώλησης κάτω από την κατηγορία που ορίσαμε.