Δημιουργία προμηθευτή

Στο μενού “Αποθήκη/Προμηθευτές” , κάνουμε κλικ στο κουμπί “ΝΕΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ (βρίσκεται πάνω δεξιά).

Δημιουργία προμηθευτή

Δημιουργία προμηθευτή

Ανοίγει φόρμα εισαγωγής στοιχείων. Τα υποχρεωτικά πεδία είναι:

  • Επωνυμία προμηθευτή
  • ΑΦΜ
  • ΔΟΥ

Εκτός αυτών των πεδίων, μπορεί να καταχωρηθεί πληθώρα άλλων στοιχείων ώστε να υπάρχει ένα πλήρως ενημερωμένο αρχείο προμηθευτών.

Κάνοντας κλικ στο κουμπί “ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ” , η διαδικασία ολοκληρώνεται.

Εισαγωγή στοιχείων προμηθευτή

Εισαγωγή στοιχείων προμηθευτή

  1. Επωνυμία προμηθευτή
  2. ΑΦΜ προμηθευτή
  3. ΔΟΥ προμηθευτή