Δημιουργία χειριστή

Μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα νέο χειριστή από το μενού “Ρυθμίσεις/Χειριστές και ρόλοι χειριστών” .

Χειριστές

Χειριστές

Κάνουμε κλικ στο κουμπί “ΝΕΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ” (βρίσκεται πάνω δεξιά).

Νέος χειριστής

Νέος χειριστής

Ανοίγει φόρμα συμπλήρωσης στοιχείων:

 • Όνομα
 • Επώνυμο
 • Email: Θα πρέπει να εισάγουμε ένα πραγματικό email καθώς αν ο χειριστής ξεχάσει τον κωδικό του, θα σταλεί email ανάκτησης σε αυτή τη ηλ. διεύθυνση.
 • Τηλέφωνο
 • Ρόλος χειριστή: Μπορούμε να διαλέξουμε ανάμεσα σε 3 προεγκατεστημένους ρόλους χειριστή:
  • Admin
  • Manager
  • CashierΟ κάθε ρόλος χειριστή μπορεί να διαμορφωθεί με πάνω από 60 διαφορετικές επιλογές θέασης και πρόσβασης. Επιπλέον, μπορούμε να δημιουργήσουμε νέους ρόλους χειριστή με τα δικαιώματα που θέλουμε και να τους αναθέσουμε σε νέους χειριστές.
 • Γλώσσα περιβάλλοντος
 • Κωδικός/Επιβεβαίωση κωδικού: Εδώ εισάγουμε και επιβεβαιώνουμε τον κωδικό του συγκεκριμένου χειριστή, προκειμένου να έχει τη δυνατότητα εισαγωγής στο σύστημα από την οθόνη login (βλ. “Γενικά/Σύνδεση στο σύστημα” ).
 • Εισαγωγή PIN/Επιβεβαίωση PIN: Εδώ εισάγουμε και επιβεβαιώνουμε το PIN του χειριστή, που χρησιμοποιείται για γρήγορη πρόσβαση στο σύστημα, χωρίς να απαιτείται εισαγωγή email και password (βλ. “Γενικά/Κλείδωμα-Ξεκλείδωμα” ).
 • Ενεργός: ναι ή όχι
 • Εμφάνιση μετρητών ταμείου: ναι ή όχι
 • Εξωτερική είσοδος: Μπορούμε να ορίσουμε το δικαίωμα στο χειριστή να μπορεί να συνδέεται στο σύστημα μέσω της οθόνης login. Είναι ένα έξτρα μέτρο ασφάλειας, ώστε να επιτρέπουμε σε έναν χειριστή να μπορεί να μπει μόνο από το τερματικό του καταστήματος και με την χρήση του PIN και όχι με τη χρήση του email και του password.
 • Χρήστης διαχείρισης: Ένας χρήστης διαχείρισης έχει αυξημένες δυνατότητες εκτέλεσης συναλλαγών, όπως ότι μπορεί να κάνει πληρωμές σε έναν προμηθευτή χωρίς να επηρεάζεται το τρέχον ταμείο και μάλιστα, χωρίς να είναι ο ίδιος σε βάρδια.
 • Σημειώσεις

  Φόρμα εισαγωγής στοιχείων χειριστή

  Φόρμα εισαγωγής στοιχείων χειριστή

Αφού εισάγουμε τα παραπάνω στοιχεία, θα πρέπει να επιλέξουμε και σε ποιο/α κατάστημα/ματα θα έχει πρόσβαση ο συγκεκριμένος χειριστής. Κάτω από την εικόνα προφίλ (βρίσκεται πάνω αριστερά), κάνουμε κλικ στην επιλογή “Πρόσβαση σε καταστήματα” .

Πρόσβαση σε καταστήματα

Πρόσβαση σε καταστήματα

Ανοίγει παράθυρο όπου μπορούμε να κάνουμε τικ στο ανάλογο κουτάκι του καταστήματος που θέλουμε να έχει πρόσβαση.

Επιλογή καταστήματος

Επιλογή καταστήματος

Για να καταχωρηθεί ο νέος χειριστής, επιλέγουμε “Πληροφορίες” (Πάνω από το “Πρόσβαση σε καταστήματα” ) και τέλος κάνουμε κλικ στο κουμπί “ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ” (βρίσκεται στο κέντρο και δεξιά).

Αποθήκευση νέου χειριστή

Αποθήκευση νέου χειριστή

Τώρα, μπορούμε να εισέλθουμε στο σύστημα με τα στοιχεία του νέου μας χειριστή είτε με login είτε με χρήση PIN.