Δημιουργία χειριστών

Ο έλεγχος των χειριστών ενός καταστήματος αποτελεί μια από τις πιο νευραλγικές διαδικασίες στη λειτουργία του. Το Simply POS παρέχει έναν ξεκάθαρο τρόπο διαχείρισης των χειριστών, των δικαιωμάτων τους, των κινήσεων που έχουν κάνει κ.α.

Μπορούμε να δημιουργήσουμε χειριστές με πολύ ειδικά δικαιώματα(πάνω από 60 επιλογές πρόσβασης  και θέασης μπορούν να οριστούν), να επιλέξουμε σε ποια καταστήματα (αν υπάρχουν παραπάνω από ένα) μπορούν να εργάζονται όπως και τι ενέργειες μπορεί να κάνει ο καθένας (Να βλέπει ταμείο, να έχει εξωτερική πρόσβαση κ.α.) (βλ. «Χειριστές και ρόλοι χειριστών»).