Εικόνα καταστήματος

φωτ. Εικόνα καταστήματος (κλίκ για μεγέθυνση)

Στην εικόνα καταστήματος μπορείτε να δείτε τους 12 κυριότερους αριθμοδείκτες για το κατάστημα σας για το χρονικό διάστημα που έχετε επιλέξει.

Είναι μια αναφορά που μπορεί να σας βοηθήσει να λάβετε κρίσιμες αποφάσεις για την πορεία του καταστήματος σας καθώς ενοποιεί και παρουσιάζει αριθμοδείκτες ζωτικής σημασίας για τις πωλήσεις, τις αγορές, την κερδοφορία, τον ΦΠΑ καθώς και τις απαιτήσεις και υποχρεώσεις του καταστήματός σας.