Εισαγωγή αγοράς (Τιμολόγιο αγοράς)

Σε αυτή τη διαδικασία, ο χρήστης μπορεί να εισάγει τα τιμολόγια αγοράς στο σύστημα, ώστε να τηρείται σωστό στοκ αποθήκης καθώς και μια μεσοσταθμική τιμή που προκύπτει βάσει αγορών.

Αγορές

Αγορές

Στο μενού “Αποθήκη/Αγορές” , κάνουμε κλικ στο κουμπί “Εισαγωγή αγοράς” (βρίσκεται πάνω δεξιά).

Εισαγωγή αγοράς

Εισαγωγή αγοράς

 

Όπως αναφέρθηκε και στο μενού “Αποθήκη/Δημιουργία παραγγελίας” , καταχωρούμε τα είδη με τα ίδια βήματα, με τη διαφορά ότι:

 • Εισάγουμε μόνο την ημερομηνία του τιμολογίου
 • Επιλέγουμε τον τύπο παραστατικού (τιμολόγιο αγοράς/Δελτίο επιστροφής/Πιστωτικό τιμολόγιο)
 • Μπορούμε να εισάγουμε τον αριθμό του τιμολογίου
 • Μπορούμε να επιλέξουμε αν η αγορά θα καταχωρηθεί με ή χωρίς ΦΠΑ (για ενδοκοινοτικές συναλλαγές, όπου εκπίπτει το ΦΠΑ)
Επιλογή στοιχείων αγοράς

Επιλογή στοιχείων αγοράς

 1. Ημερομηνία αγοράς
 2. Τύπος παραστατικού
 3. Αριθμός τιμολογίου
 4. Με ή χωρίς ΦΠΑ

Επίσης, μπορούμε να εισάγουμε ποσοστιαία έκπτωση σε όλο το τιμολόγιο (κάνουμε κλικ στην επιλογή “Έκπτωση %” (βρίσκεται κάτω αριστερά)), καθώς και τυχόν αξία μεταφορικών αλλά και διαφορά (όσον αφορά την στρογγυλοποίηση).

Εισαγωγή έκπτωσης, μεταφορικών και διαφοράς

Εισαγωγή έκπτωσης, μεταφορικών και διαφοράς

 1. Ποσοστιαία έκπτωση
 2. Μεταφορικά
 3. Διαφορά τιμολογίου

Εισάγουμε τα επιθυμητά δεδομένα και κάνουμε κλικ στο μπλε κουμπί με το τικ.

Εισαγωγή έκπτωσης και επιβεβαίωση

Εισαγωγή έκπτωσης και επιβεβαίωση

 1. Εισαγωγή έκπτωσης
 2. Επιβεβαίωση

Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία, κάνουμε κλικ στο κουμπί “ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ” (βρίσκεται πάνω δεξιά).

Αποθήκευση αγοράς

Αποθήκευση αγοράς

Εμφανίζεται μενού επιλογών πληρωμής όπου μπορούμε να επιλέξουμε τον τρόπο
πληρωμής:

 • ΠΙΣΤΩΣΗ: Η αγορά ολοκληρώνεται χωρίς να αφαιρούνται μετρητά από το τρέχον ταμείο και η καρτέλα του προμηθευτή ενημερώνεται με το υπόλοιπο να αυξάνεται κατά ποσό ίσο με το σύνολο της αγοράς
 • ΜΕΤΡΗΤΑ: Η αγορά ολοκληρώνεται με αφαίρεση ποσού από το ταμείο, ίσου με το σύνολο της αγοράς.
Μενού πληρωμής

Μενού πληρωμής