Εισαγωγή από αρχείο Excel

Το Simply POS παρέχει τη δυνατότητα εισαγωγής λίστας ειδών, κάτι που είναι εξαιρετικά χρήσιμο για πελάτες που προέρχονται ήδη από κάποια λύση μηχανογράφησης και έχουν τα προϊόντα τους σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο excel, csv κ.α.) .

Εισαγωγή αρχείου από excel

Εισαγωγή αρχείου από excel

Με λίγα μόλις κλικ, οποιαδήποτε λίστα ειδών μπορεί να μετασχηματιστεί με κατάλληλο τρόπο ώστε να γίνει εισαγωγή στο σύστημα. Απαιτείται η παρακάτω γραμμογράφηση:

Αρχείο Excel (κατάληξη .xlsx) με 20 στήλες, με τους τίτλους και με τη σειρά που αναφέρονται στη διαδικασία “Εξαγωγή σε αρχείο Excel» .

 • Τα πεδία ProductName, Barcode, CategoryId, ProductType, Active, Sellable, Featured, CostPrice, RetailPrice θα πρέπει να είναι συμπληρωμένα απαραίτητα.
 • Το πεδίο ProductId το αφήνουμε κενό, καθώς θα συμπληρωθεί από το σύστημα.
 • Τα πεδία Description, SupplierId, BrandId, DefaultStoreCurrentStock, DefaultStoreReorderPoint, DefaultStoreDesiredStock, MeasurementUnitId, PackageQuantity, ProductLoyaltyPoints, Code είναι προαιρετικά

Ειδικότερα, για τα πεδία CategoryId, SupplierId και BrandId:

 • CategoryId: Χρειαζόμαστε το id των κατηγοριών που ήδη έχει το κατάστημα στο οποίο θα κάνουμε την εισαγωγή. Θα χρειαστεί να πάμε “Ρυθμίσεις/Κατηγορίες” και εκεί, κάτω από το όνομα κάθε κατηγορίας, αναφέρεται ένας αριθμός με γκρι χρώμα. Αυτόν θα χρησιμοποιήσουμε ως CategoryId ανάλογα με την κατηγορία που θέλουμε να ορίσουμε στο κάθε προϊόν.
 • SupplierId: Ισχύει ό,τι ακριβώς και για τις κατηγορίες, με τη διαφορά ότι για να βρούμε το κατάλληλο id, πρέπει να πάμε στο μενού “Αποθήκη/Προμηθευτές” και να επιλέξουμε τον προμηθευτή που θέλουμε. Στο σύνδεσμο που εμφανίζεται στη γραμμή διεύθυνσης του περιηγητή, σημειώνουμε τον αριθμό που έπεται του app.simplypos.com/Vendor/Edit/ ως το id του συγκεκριμένου προμηθευτή.
 • BrandId: Ισχύει ό,τι ακριβώς και για τις κατηγορίες, με τη διαφορά ότι για να βρούμε το κατάλληλο id, πρέπει να πάμε στο μενού “Ρυθμίσεις/Κατασκευαστές” και εκεί, κάτω από το όνομα κάθε κατασκευαστή, αναφέρεται ένας αριθμός με γκρι χρώμα. Αυτόν θα χρησιμοποιήσουμε ως SupplierId ανάλογα με τον κατασκευαστή που θέλουμε να ορίσουμε στο κάθε προϊόν.

Ειδικότερα, για τα πεδία ProductType, Active, Sellable, Featured, MeasurementUnitId:

 • ProductType:
  • 2, αν είναι απλό προϊόν
  • 7, αν είναι ζυγιζόμενο
  • 1, αν είναι με σειριακό αριθμό
 • Active:
  • 1, αν είναι ενεργό
  • 0, αν είναι ανενεργό
 • Sellable:
  • 1, αν είναι προς πώληση
  • 0, αν δεν είναι προς πώληση
 • Featured:
  • 1, αν είναι σε προσφορά
  • 0, αν δεν είναι σε προσφορά
 • MeasurementUnitId:
  • 1, αν μετριέται σε τεμάχια
  • 2, αν μετριέται σε κιλά
  • 3, αν μετριέται σε λίτρα
  • 4, αν μετριέται σε τετραγωνικά μέτρα
  • 5, αν μετριέται σε κυβικά μέτρα

Κάνουμε κλικ στο κουμπί “ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΧΕΙΟΥ” και επιλέγουμε το αρχείο excel με τα είδη προς εισαγωγή. Ολοκληρώνουμε τη διαδικασία με το κουμπί “IMPORT DATA“.

Διαδικασία εισαγωγής αρχείου

Διαδικασία εισαγωγής αρχείου

 1. Επιλογή αρχείου excel
 2. Ολοκλήρωση εισαγωγής

Η διαδικασία ολοκληρώνεται μετά από λίγο (ανάλογα με τον όγκο των ειδών) και εμφανίζεται σχετικό ενημερωτικό μήνυμα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να ολοκληρωθεί επιτυχώς η διαδικασία, απαιτείται ανοιχτή βάρδια.