Έκπτωση καλαθιού (Αξία)

Μπορεί να οριστεί έκπτωση στο καλάθι αγορών και με βάση την αξία (δηλαδή το ποσό της έκπτωσης). Ισχύουν τα ίδια όπως και με την έκπτωση καλαθιού με ποσοστό, με τη διαφορά ότι κάνουμε κλικ στο διακόπτη δεξιά από το λεκτικό “Έκπτωση” , στην επιλογή “” (προεπιλογή: “%” ).

Εισάγουμε την αξία της έκπτωσης (π.χ. για 5,5€, εισάγουμε 5.5 κ.ο.κ.) και ολοκληρώνουμε πατώντας το “πράσινο τικ” .

Και σε αυτή την περίπτωση, το σύστημα δεν θα επιτρέψει εισαγωγή μεγαλύτερης έκπτωσης από την αξία του καλαθιού αγορών (εμφανίζει ενημερωτικό μήνυμα).