Εξαγωγή σε αρχείο Excel

Το Simply POS παρέχει τη δυνατότητα εξαγωγής της λίστας ειδών σε αρχείο Excel (κατάληξη .xlsx) .Χρησιμοποιώντας την αναζήτηση και τα φίλτρα (βλ. “Αναζήτηση ειδών/Φίλτρα” ), ο χρήστης μπορεί να συγκεκριμενοποιήσει τη λίστα που θα εξάγει ώστε να τη χρησιμοποιήσει με όποιον τρόπο επιθυμεί.

Εξαγωγή σε excel

Εξαγωγή σε excel

Το αρχείο που παράγεται έχει 20 στήλες με τους ακόλουθους τίτλους:

 • ProductId: Μοναδικός κωδικός αναγνώρισης προϊόντος(δίνεται από το σύστημα)
 • ProductName: Όνομα προϊόντος
 • Barcode: Γραμμωτός κώδικας(barcode) προϊόντος
 • Description: Περιγραφή προϊόντος
 • CategoryId: Κατηγορία προϊόντος
 • ProductType:
  • 2, αν είναι απλό προϊόν
  • 7, αν είναι ζυγιζόμενο
  • 1, αν είναι με σειριακό αριθμό
 • SupplierId: Κωδικός προμηθευτή
 • BrandId: Κωδικός κατασκευαστή
 • Active:
  • 1, αν είναι ενεργό
  • 0, αν είναι ανενεργό
 • Sellable:
  • 1, αν είναι προς πώληση
  • 0, αν δεν είναι προς πώληση
 • Featured:
  • 1, αν είναι σε προσφορά
  • 0, αν δεν είναι σε προσφορά
 • CostPrice: Τιμή αγοράς(χωρίς ΦΠΑ)
 • RetailPrice: Τιμή πώλησης(με ΦΠΑ)
 • DefaultStoreCurrentStock: Τρέχον απόθεμα προϊόντος
 • DefaultStoreReorderPoint: Όριο παραγγελίας
 • DefaultStoreDesiredStock: Επιθυμητό απόθεμα
 • MeasurementUnitId: Μονάδα μέτρησης προϊόντος
 • PackageQuantity: Ποσότητα συσκευασίας
 • ProductLoyaltyPoints: Πόντοι προϊόντος
 • Code: Εσωτερικός κωδικός προϊόντος (εξυπηρετεί στην απογραφή)

Περισσότερες λεπτομέρειες για τα παραπάνω πεδία, στην “Εισαγωγή από αρχείο excel” .