Εκτύπωση παραγγελίας

Μπορούμε να εκτυπώσουμε μια παραγγελία με ευκολία, σε οποιονδήποτε εκτυπωτή είναι συνδεδεμένος στο τερματικό (θερμικός, inkjet, laser κ.α.).

Κάνουμε κλικ στις 3 τελείες δεξιά, στην εγγραφή της παραγγελίας που θέλουμε να εκτυπώσουμε.

Από το μενού που εμφανίζεται, επιλέγουμε “Εκτύπωση παραγγελίας” .

Εκτύπωση παραγγελίας

Εκτύπωση παραγγελίας

  1. Εμφάνιση μενού
  2. Επιλογή “Εκτύπωση παραγγελίας”

Εμφανίζεται παράθυρο προεπισκόπησης της παραγγελίας σε μορφή εκτύπωσης. Κάνουμε κλικ στο κουμπί “ΕΚΤΥΠΩΣΗ” και μας παραπέμπει στο μενού εκτύπωσης του συστήματος από όπου μπορούμε να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία.  

Ολοκλήρωση εκτύπωσης

Ολοκλήρωση εκτύπωσης