Εκτυπωτής αποδείξεων

Το Simply POS συνεργάζεται απρόσκοπτα με τους δικτυακούς θερμικούς εκτυπωτές EPSON μέσω του πρωτοκόλλου ePOS. Με τη χρήση του θερμικού εκτυπωτή, ο χρήστης του λογισμικού Simply POS μπορεί να εκτυπώσει ενημερωτικά δελτία (ενδοδιακίνηση, δελτία τιμών) και τιμολόγια.

Συμβατοί εκτυπωτές

  • Epson TM-T20 Ethernet
  • Epson TM-T70 Ethernet
  • Epson TM-T70i
  • Epson TM-T88 Ethernet
  • Epson TM-T88i
  • Epson m30 Ethernet