Έναρξη/Λήξη βάρδιας

Κάθε βάρδια ξεκινάει με ένα «ταμείο», ώστε ο χειριστής να έχει επαρκή ρευστότητα για να πραγματοποιήσει συναλλαγές (με πελάτες, προμηθευτές κ.α.) από την έναρξη της βάρδιας. Αντίστοιχα, όταν μια βάρδια φτάνει στο τέλος της, ο χειριστής «μετράει» το ταμείο του και, είτε το παραδίδει στον επόμενο χειριστή είτε στο διαχειριστή του καταστήματος. Τα παραπάνω σενάρια εκτελούνται με ευκολία με τις επιλογές «Έναρξη βάρδιας» και «Λήξη βάρδιας».

«Έναρξη βάρδιας»
Ο χρήστης μπορεί να εισάγει το ποσό με το οποίο ξεκινάει τη βάρδια του στο πεδίο «Ταμείο έναρξης». Επιπλέον, μπορεί να κρατήσει και κάποιες σημειώσεις στο πεδίο «Σημειώσεις έναρξης».Κάνοντας κλικ στο κουμπί «ΕΝΑΡΞΗ ΒΑΡΔΙΑΣ», ο χρήστης μπορεί να ξεκινήσει να εργάζεται στη βάρδιά του, έχοντας στο ταμείο του το ποσό που προσδιόρισε αρχικά και ταυτόχρονα, η κάθε κίνηση που πραγματοποιείται στη συγκεκριμένη βάρδια καταγράφεται από το σύστημα.

Εισαγωγή στοιχείων και άνοιγμα βάρδιας

Εισαγωγή στοιχείων και άνοιγμα βάρδιας

  1. Ποσό ταμείου έναρξης
  2. Τυχόν σημειώσεις
  3. Πλήκτρο έναρξης βάρδιας

«Λήξη βάρδιας»
Ο χρήστης μπορεί να εισάγει το ποσό με το οποίο τερματίζει τη βάρδιά του στο πεδίο «Καταμέτρηση». Στο συγκεκριμένο πεδίο εισάγουμε τα μετρητά με τα οποία λήγει η βάρδια. Αν υπάρχουν πωλήσεις με κάρτα, εμφανίζονται και αυτές αυτόματα(δεν απαιτείται εισαγωγή).

Επιπλέον, εμφανίζονται ενημερωτικά στοιχεία όπως η ακριβής έναρξη και λήξη της συγκεκριμένης βάρδιας, η διάρκειά της, τα μετρητά έναρξης καθώς και οι εισπράξεις/πληρωμές συγκεντρωτικά (είσπραξη/πληρωμή από πελάτη/προμηθευτή κ.α.(βλ «Εισπράξεις/Πληρωμές χειριστή») ).

Κάνοντας κλικ στο κουμπί «ΛΗΞΗ ΒΑΡΔΙΑΣ», ο χρήστης μπορεί να λήξει τη βάρδιά του. Ταυτόχρονα, το ποσό με το οποίο τερμάτισε τη βάρδια καταγράφεται στο σύστημα.

Εισαγωγή στοιχείων και κλείσιμο βάρδιας

Εισαγωγή στοιχείων και κλείσιμο βάρδιας

  1. Ποσό καταμέτρησης ταμείου
  2. Πλήκτρο λήξης βάρδιας

Με αυτό τον τρόπο, ο διαχειριστής του Simply POS έχει τη δυνατότητα να ελέγξει απομακρυσμένα τις βάρδιες που επιθυμεί (ταμείο έναρξης, εκτιμώμενη είσπραξη, διάρκεια βάρδιας, σύνολο πωλήσεων με μετρητά/κάρτα/πίστωση κ.α.) ανά πάσα στιγμή.(βλ. «Βάρδιες»).