Ενημέρωση καλαθιού σε αναμονή

Υπάρχει η δυνατότητα ενημέρωσης ενός καλαθιού που βρίσκεται ήδη σε αναμονή, σε περίπτωση που θέλουμε να συνεχίσουμε να το έχουμε σε αναμονή.

Ακολουθούμε τα ίδια βήματα που περιγράφονται στην “Επαναφορά καλαθιού από αναμονή” . Κάνουμε την επιθυμητή ενημέρωση (προσθήκη/διαγραφή ειδών, προσθήκη έκπτωσης/πελάτη κ.α.) και κάνουμε κλικ στο κουμπί “Επιλογές” (βρίσκεται στη μέση και κάτω, έχει σταυρό για εικονίδιο). Από εκεί, επιλέγουμε “Ενημέρωση”.

Ενημέρωση καλαθιού σε αναμονή

Ενημέρωση καλαθιού σε αναμονή

  1. Προσθήκη ειδών
  2. Πλήκτρο “Επιλογές”
  3. Πλήκτρο “Ενημέρωση”

Αποθηκεύονται οι αλλαγές που κάναμε και εμφανίζεται επιβεβαιωτικό μήνυμα “Updated successfully”.

Επιβεβαίωση ενημέρωσης

Επιβεβαίωση ενημέρωσης

Μετά από αυτό, μπορούμε να το διαχειριστούμε όπως περιγράφεται στην “Επαναφορά καλαθιού από αναμονή”, όπως και να το ενημερώσουμε με τον ίδιο τρόπο που προαναφέρθηκε όσες φορές θέλουμε.