Επανεκτύπωση τελευταίων συναλλαγών

Αν χρειαστεί να επανεκτυπωθεί κάποια από τις τελευταίες 10 συναλλαγές, μπορεί να γίνει πολύ εύκολα από την επιλογή “Επαναφορά”. Κάνοντας κλικ εκεί, εμφανίζεται το παράθυρο της επαναφοράς, στο οποίο επιλέγουμε την καρτέλα “Τελευταίες συναλλαγές”.

Επανεκτύπωση τελευταίων συναλλαγών

Επανεκτύπωση τελευταίων συναλλαγών

Εμφανίζονται οι τελευταίες 10 συναλλαγές, ταξινομημένες με βάση την πιο πρόσφατη.

Κάνοντας κλικ στο εικονίδιο του εκτυπωτή (δεξιά από τη συναλλαγή που θέλουμε να επανεκτυπώσουμε), εκτυπώνεται το παραστατικό.

Εκτύπωση παραστατικού

Εκτύπωση παραστατικού