Επεξεργασία αγοράς

Όπως αναφέρθηκε και στο μενού “Αποθήκη/Παραγγελίες/Επεξεργασία παραγγελίας” , μπορούμε να επεξεργαστούμε τα είδη μιας αγοράς με τα ίδια βήματα, με τη διαφορά ότι:

  • Το μενού που εμφανίζεται στις 3 τελείες, αναγράφει “Επεξεργασία
  • Η ενημέρωση γίνεται αυτόματα, δεν απαιτείται κάποια περαιτέρω ενέργεια.
Επεξεργασία αγοράς

Επεξεργασία αγοράς

  1. Εμφάνιση μενού
  2. Επιλογή “Επεξεργασία”

Αν χρειαστεί να απομακρυνθούμε από την καρτέλα εισαγωγής αγοράς, το σύστημα θα έχει αποθηκεύσει αυτόματα την αγορά στη λίστα αγορών ( “Αποθήκη/Αγορές” ) με τη σήμανση “ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ” .

Αυτόματη αποθήκευση και σήμανση "Σε εξέλιξη"

Αυτόματη αποθήκευση και σήμανση “Σε εξέλιξη”