Επεξεργασία παραγγελίας

Στο μενού “Αποθήκη/Παραγγελίες” μπορούμε να δούμε τις εκκρεμείς παραγγελίες. Κάνουμε κλικ στις 3 τελείες δεξιά, στην εγγραφή της παραγγελίας που θέλουμε να επεξεργαστούμε.

Από το μενού που εμφανίζεται, επιλέγουμε “Παραλαβή/Επεξεργασία” .

Επεξεργασία παραγγελίας

Επεξεργασία παραγγελίας

  1. Εμφάνιση μενού
  2. Επιλογή “Παραλαβή/Επεξεργασία”

Πλέον, μπορούμε να προσθέσουμε/αφαιρέσουμε είδη (βλ. “Αποθήκη/Παραγγελίες/Δημιουργία παραγγελίας”). Κάνοντας κλικ στο κουμπί “Ενημέρωση παραγγελίας” , η παραγγελία ενημερώνεται άμεσα με τις αλλαγές.

Ενημέρωση παραγγελίας

Ενημέρωση παραγγελίας