Επιλογή πελάτη στο ταμείο (Ονομαστική πώληση)

Στο ταμείο πώλησης, μπορούμε να “συνδέσουμε” έναν πελάτη με μια συναλλαγή. Αυτό θα μας επιτρέψει να τηρήσουμε αρχείο πελάτη και να παρακολουθήσουμε τις κινήσεις, τα στατιστικά και τυχόν υπόλοιπο (βερεσέ) (βλ. “Πελάτες”).

Είτε έχουμε κενό καλάθι είτε όχι, μπορούμε να αναζητήσουμε έναν πελάτη από το πλαίσιο πάνω αριστερά (βλ. “Αναζήτηση είδους ή πελάτη” ). Επιλέγοντας τον επιθυμητό πελάτη, αυτόματα το όνομά του εμφανίζεται στο λεκτικό πάνω δεξιά (δίπλα από το εικονίδιο-ανθρωπάκι, με μπλε γράμματα).

Επιλογή πελάτη στο ταμείο

Επιλογή πελάτη στο ταμείο

  1. Αναζήτηση πελάτη
  2. Εμφάνιση ονόματος πελάτη μετά την επιλογή του από την αναζήτηση

Προσθέτουμε τα προϊόντα στο καλάθι και μόλις ολοκληρωθεί η συναλλαγή, η καρτέλα, τα στατιστικά και το υπόλοιπο του συγκεκριμένου πελάτη ενημερώνονται.

Η παραπάνω διαδικασία συνίσταται και για τήρηση αρχείου υπολοίπων (βερεσέ) πελάτη. Ακολουθείται η ίδια διαδικασία όπως και στην “Πληρωμή με μετρητά και υπολογισμός ρέστων”, με τη διαφορά ότι:

  • Κάνουμε κλικ στο “ΠΙΣΤΩΣΗ
  • Η συναλλαγή ολοκληρώνεται και η καρτέλα, τα στατιστικά και το υπόλοιπο του συγκεκριμένου πελάτη ενημερώνονται