Επιστροφή ειδών και αντιλογισμός

Στη λιανική, πολύ συχνά χρειάζεται να γίνει επιστροφή κάποιου είδους. Για παράδειγμα, μπορεί να έγινε λάθος σε ένα προϊόν και ο πελάτης να ζητήσει επιστροφή και αντικατάσταση. Αυτή η διαδικασία μπορεί να καταχωρηθεί πολύ εύκολα στο Simply POS.

Επιλέγουμε το κουμπί “Επιλογές” και μετά “Επιστροφή” (έχει εικονίδιο ένα βελάκι).

Επιστροφή

Επιστροφή

Αυτόματα η γραμμή “Σύνολο” γίνεται κόκκινη και στο ποσό του ταμείου εμφανίζεται το πρόσημο “ – ”. Αυτό γίνεται για να υποδείξει τον αντιλογισμό (επιστροφή χρημάτων από το τρέχον ταμείο στον πελάτη) που θα διεκπεραιωθεί μόλις ολοκληρωθεί η συναλλαγή επιστροφής.

Σήμανση με κόκκινο χρώμα και αρνητικό πρόσημο

Σήμανση με κόκκινο χρώμα και αρνητικό πρόσημοΠροσθέτουμε το είδος/τα είδη προς επιστροφή στο καλάθι (βλ. “Προσθήκη ειδών στο καλάθι”). Μόλις ολοκληρώσουμε τη συναλλαγή, αυτόματα το στοκ των ειδών μας προσαρμόζεται (αυξάνεται κατά ποσότητα ίση με αυτή που υπήρχε στο καλάθι) καθώς και από το τρέχον ταμείο, αφαιρείται το σύνολο αξίας των ειδών που επεστράφησαν.