Καρτέλες πελατών

Μέσω της “Καρτέλας” πελάτη, μπορούμε να δούμε τις κινήσεις ενός συγκεκριμένου πελάτη με βάση το χρονικό εύρος που θέλουμε αλλά και τον τύπο κίνησης (είσπραξη, πληρωμή, πώληση κ.α.)

Καρτέλα πελάτη

Καρτέλα πελάτη