Καταχώρηση αγορών

Η διαδικασία καταχώρησης αγορών γίνεται με ευελιξία και ακρίβεια από το μενού “Αποθήκη/Αγορές/Εισαγωγή αγοράς” .

Εισαγωγή αγοράς

Εισαγωγή αγοράς