Καταμετρήσεις

Η καταμέτρηση είναι η διαδικασία που εκτελεί ο υπεύθυνος αποθήκης όταν θέλει να καταγράψει την ποσότητα των ειδών που έχει (π.χ. για αιφνιδιαστικό έλεγχο κ.α.). Το Simply POS παρέχει τη δυνατότητα να γίνει η παραπάνω διαδικασία είτε μέσω κανονικής οθόνης είτε μέσω κινητού, με γνώμονα την ταχύτητα και την ευελιξία.

Στο μενού “Αποθήκη/Εργασίες αποθέματος” , κάνουμε κλικ στο κουμπί “ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΕΙΣ” (βρίσκεται πάνω δεξιά).

Εργασίες αποθέματος

Εργασίες αποθέματος

Καταμετρήσεις

Καταμετρήσεις

Εμφανίζεται παράθυρο όπου μπορούμε να επιλέξουμε το επιθυμητό περιβάλλον (κανονική οθόνη ή κινητό).

Επιλογή περιβάλλοντος

Επιλογή περιβάλλοντος

Εμφανίζεται η οθόνη νέας καταμέτρησης, στην οποία μπορούμε να εισάγουμε είδη με 2 τρόπους:

 • Αναζητώντας το είδος με βάση το barcode ή το λεκτικό του
  Αναζήτηση είδους με πληκτρολόγηση

  Αναζήτηση είδους με πληκτρολόγηση

  Εμφάνιση σχετικών ειδών και επιλογή

  Εμφάνιση σχετικών ειδών και επιλογή

  Εισαγωγή καταμετρημένης ποσότητας και επιβεβαίωση

  Εισαγωγή καταμετρημένης ποσότητας και επιβεβαίωση

  Επιτυχής εισαγωγή καταμέτρησης

  Επιτυχής εισαγωγή καταμέτρησης

 • Επιλέγοντας την επιθυμητή κατηγορία, φέρνει όλα τα είδη της
  Επιλογή επιθυμητής κατηγορίας

  Επιλογή επιθυμητής κατηγορίας

  1. Λίστα κατηγοριών

  2. Κουμπί “Εισαγωγή από κατηγορία”

   

  Εμφάνιση αποτελεσμάτων

  Εμφάνιση αποτελεσμάτων

   

Για κάθε είδος, εισάγουμε στο πεδίο “Καταμέτρηση” την ποσότητα που καταμετρήσαμε.

Ενημέρωση ποσότητας καταμέτρησης

Ενημέρωση ποσότητας καταμέτρησης

Ολοκληρώνουμε τη διαδικασία, κάνοντας κλικ στο κουμπί “ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ” (βρίσκεται πάνω δεξιά).

Αποθήκευση καταμέτρησης

Αποθήκευση καταμέτρησης

Μπορούμε να κάνουμε επισκόπηση των αποθηκευμένων καταμετρήσεων από την οθόνη “Αποθήκη/Εργασίες αποθέματος” , κάνοντας κλικ στην επιθυμητή καταμέτρηση. Επιπλέον, μπορούμε να κάνουμε εξαγωγή σε αρχείο καθώς και διαγραφή.

Επισκόπηση καταμέτρησης

Επισκόπηση καταμέτρησης

 1. Επιλογή “Διαγραφή”
 2. Επιλογή “Εξαγωγή”
 3. Επιλογή “Επεξεργασία”