Κατασκευαστές

Σε αυτό το μενού, ο χρήστης μπορεί να ορίσει κατασκευαστές για τα είδη του καταστήματος (π.χ. όνομα εταιρίας ή brand name) ώστε να διευκολύνεται στην αναζήτηση ειδών αλλά και στην ανάλυση των στατιστικών. Για παράδειγμα, θα μπορούμε με μια ματιά να βλέπουμε την κίνηση των ειδών της εταιρίας LACTA.

Κατασκευαστές

Κατασκευαστές

Για να ορίσουμε έναν κατασκευαστή, κάνουμε κλικ στο κουμπί “ΝΕΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ” (βρίσκεται πάνω δεξιά).

Νέος κατασκευαστής

Νέος κατασκευαστής

Ανοίγει φόρμα συμπλήρωσης στοιχείων όπου υποχρεωτικά εισάγουμε το όνομα κατασκευαστή. Προαιρετικά, μπορούμε να προσθέσουμε και περιγραφή. Κάνουμε κλικ στο “ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ” και η διαδικασία ολοκληρώνεται.

Φόρμα εισαγωγής στοιχείων

Φόρμα εισαγωγής στοιχείων

  1. Όνομα κατασκευαστή
  2. Περιγραφή
  3. Κουμπί “Αποθήκευση”

Για να συνδέσουμε ένα είδος με κατασκευαστή, μπορούμε να το κάνουμε είτε μεμονωμένα από την καρτέλα του (βλ. “Αποθήκη/λίστα ειδών/επεξεργασία είδους” ), είτε μαζικά από το μενού “Αποθήκη/Μαζικές εργασίες” .

Σε κάθε εγγραφή κατασκευαστή, ο χρήστης μπορεί να δει με μια ματιά ποια είδη είναι συνδεδεμένα σε αυτόν, κάνοντας κλικ πάνω στον αριθμό στη στήλη “Είδη“.

Είδη του κατασκευαστή

Είδη του κατασκευαστή

Αυτόματα, το σύστημα μας εμφανίζει τη λίστα ειδών αυτού του κατασκευαστή (βλ. “Αποθήκη/Λίστα ειδών” ).

Λίστα ειδών του κατασκευαστή

Λίστα ειδών του κατασκευαστή

Αν θέλουμε να επεξεργαστούμε ή να διαγράψουμε έναν κατασκευαστή, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το βοηθητικό μενού δεξιά (3 τελείες) από την εγγραφή του επιθυμητού κατασκευαστή.

Επεξεργασία/διαγραφή κατασκευαστή

Επεξεργασία/διαγραφή κατασκευαστή

  1. Εμφάνιση μενού
  2. Κουμπί “Επεξεργασία”
  3. Κουμπί “Διαγραφή”

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το σύστημα μας επιτρέπει να διαγράψουμε έναν κατασκευαστή ΜΟΝΟ ΑΝ δεν είναι επιλεγμένος σε κανένα είδος. Διαφορετικά, εμφανίζει μήνυμα λάθους.