Καταστήματα

Στο μενού αυτό, μπορούμε να ορίσουμε πληθώρα παραμέτρων για το κατάστημα όπως το όνομα, η διεύθυνση, το λογότυπο, την κεφαλίδα και το υποσέλιδο καταστήματος(για τιμολόγηση) κ.α.

Καταστήματα

Καταστήματα

Για να επεξεργαστούμε ένα κατάστημα, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το βοηθητικό μενού δεξιά (3 τελείες) από την εγγραφή του επιθυμητού καταστήματος ή να κάνουμε κλικ πάνω στο όνομά του.

Επεξεργασία καταστήματος

Επεξεργασία καταστήματος

  1. Εμφάνιση μενού
  2. Κουμπί “Επεξεργασία”

Για να αποθηκευτούν οι αλλαγές, κάνουμε κλικ στο κουμπί “ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ” (βρίσκεται πάνω δεξιά).

Αποθήκευση αλλαγών

Αποθήκευση αλλαγών