Καταχώρηση χειρόγραφης απόδειξης

Αν για κάποιο λόγο η ταμειακή μηχανή αδυνατεί να εκδώσει παραστατικό (κακή συνδεσιμότητα,αδυναμία λειτουργίας της κ.α.), το σύστημα δίνει τη δυνατότητα να καταχωρηθεί συναλλαγή με χειρόγραφη απόδειξη. Αρκεί να κάνουμε κλικ στην επιλογή “Τ. Μηχ.” (βρίσκεται κάτω και στη μέση, δίπλα από τις “Επιλογές” και έχει εικονίδιο έναν κύκλο με την παύλα).

Καταχώρηση συναλλαγής με χειρόγραφη απόδειξη

Καταχώρηση συναλλαγής με χειρόγραφη απόδειξη

  1. Πλήκτρο “Τ.Μηχ.”
  2. Ενεργοποίηση πλήκτρου (κόκκινο χρώμα)

Το εικονίδιο γίνεται κόκκινο. Μετά από αυτό, αν ολοκληρώσουμε τη συναλλαγή, δεν θα εκδοθεί παραστατικό από την ταμειακή μηχανή. Αν χρειαστεί να επανεκτυπώσουμε οποιαδήποτε από τις τελευταίες 10 συναλλαγές, μπορούμε να το κάνουμε ακολουθώντας τα βήματα που περιγράφονται στην “Επανεκτύπωση τελευταίων συναλλαγών” .

Σημείωση: για τη διαδικασία έκδοσης χειρόγραφων αποδείξεων, συμβουλευτείτε το λογιστή σας.