Κλείδωμα / Ξεκλείδωμα

Στο «Μενού χειριστή», υπάρχει η δυνατότητα κλειδώματος (επιλογή «Κλείδωμα»). Η λειτουργία αυτή εξυπηρετεί στη διατήρηση ιδιωτικότητας της πρόσβασης στο πρόγραμμα σε περίπτωση απουσίας του χρήστη (π.χ. αν χρειαστεί να απομακρυνθεί για κάποιο χρονικό διάστημα ο χρήστης από το σύστημα).

Κλείδωμα

Κλείδωμα

Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα γρήγορης εναλλαγής χρηστών με χρήση προσωπικού κωδικού PIN στο τερματικό του καταστήματος, αποτρέποντας τη δυνατότητα εξωτερικής σύνδεσης (βλ. «Χειριστές και ρόλοι χειριστών»). Επιλέγοντας το «Κλείδωμα», το σύστημα αυτόματα «κλειδώνει» και παραπέμπει σε μια οθόνη εισαγωγής PIN.

Εισαγωγή PIN

Εισαγωγή PIN

Σημειώνεται ότι ο default κωδικός PIN για τον αρχικό χρήστη είναι το 111111, το οποίο μπορεί να αλλαχτεί ανά πάσα στιγμή από τις «Ρυθμίσεις/Χειριστές».