Τρόποι πληρωμής

Οι κύριοι τρόποι πληρωμής που συναντώνται σε ένα κατάστημα λιανικής είναι οι εξής:

  • Πληρωμή με μετρητά
  • Πληρωμή με κάρτα
  • Πληρωμή με πίστωση

Το Simply POS παρέχει τη δυνατότητα επιλογής τρόπου πληρωμής (είτε ολικής είτε μικτής) κατά τη διάρκεια ολοκλήρωσης μιας συναλλαγής με ελάχιστη προσπάθεια και απόλυτα κατανοητό τρόπο (βλ. «Πληρωμή με μετρητά», «Πληρωμή με κάρτα», «Πληρωμή με μικτή πληρωμή»).

Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας επιπλέον τρόπων πληρωμής (βλ. «Ρυθμίσεις/Τρόποι πληρωμής»), λειτουργία που είναι ιδιαίτερα χρήσιμη και σε καταστήματα που εκδίδουν τιμολόγια (βλ. «Παραστατικά»).