Λίστα αναμονών

Στο μενού “Πωλήσεις/Λίστα αναμονών”, ο χρήστης μπορεί να δει και να διαχειριστεί τις πωλήσεις που έχει θέσει σε αναμονή από το ταμείο πώλησης (βλ. “Μεταφορά καλαθιού σε αναμονή”). Όπως και στη “Λίστα πωλήσεων”, ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει τα φίλτρα για να εμφανίσει τις πληροφορίες που θέλει.

Λίστα αναμονών

Λίστα αναμονών

Κάνοντας κλικ στην επιθυμητή αναμονή, ο χρήστης μπορεί να δει τα είδη που είναι σε αναμονή, την αξία του καλαθιού κ.α.

Λεπτομέρειες συναλλαγής σε αναμονή

Λεπτομέρειες συναλλαγής σε αναμονήΕπιπλέον, σε αυτή την καρτέλα υπάρχει η δυνατότητα να γίνει επιτόπου επαναφορά του καλαθιού, κάνοντας κλικ στο κουμπί “ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΠΩΛ.” .

Συνέχιση πώλησης

Συνέχιση πώλησης