Μαζική διαγραφή

Επιλέγουμε τα είδη που θέλουμε να διαγράψουμε και κάνουμε κλικ στο μενού “Επιλέξτε“, από το οποίο διαλέγουμε τη “Διαγραφή“. Έπειτα, κάνουμε κλικ στο κουμπί “ΥΠΟΒΟΛΗ” (βρίσκεται δίπλα από το μενού “Επιλέξτε).

Μαζική διαγραφή

Μαζική διαγραφή

  1. Μενού “Επιλέξτε”
  2. Κουμπί “Υποβολή”

Εμφανίζεται ενημερωτικό μήνυμα για την επιβεβαίωση διαγραφής και κάνουμε κλικ στο “ΟΚ“.

Επιβεβαίωση διαγραφής

Επιβεβαίωση διαγραφής

Η διαγραφή ολοκληρώνεται.