Οδηγίες για δημιουργία ειδών που ζυγίζονται σε ζυγαριά ετικέτας

Τα barcode που παράγονται από ζυγούς εκτύπωσης ετικέτας, έχουν την παρακάτω μορφή:

Ανάλυση barcode ζυγαριάς ετικέτας

    Ανάλυση barcode ζυγαριάς ετικέτας
  1. Το prefix ζυγιζόμενου χρησιμοποιείται για την κωδικοποίηση μονάδων συσκευασμένων καταναλωτικών προϊόντων που δεν έχουν όλες το ίδιο βάρος και ζυγίζονται από τον παραγωγό. Ο αριθμός αυτός ποικίλλει αλλά συνήθως είναι κάποιο διψήφιο από 21 μέχρι και 29.
  2. Ο κωδικός αναγνώρισης είδους είναι η “ταυτότητα” του συγκεκριμένου προϊόντος για το σύστημα.
  3. Το βάρος (σε γραμμάρια) είναι το αποτέλεσμα του ζυγίσματος, το οποίο πολλαπλασιάζεται με την τιμή κιλού που έχουμε ορίσει στο Simply POS.
  4. Το check digit είναι ένα ψηφίο ελέγχου επιβεβαίωσης της σωστής γραμμογράφησης του barcode

Στο λογισμικό Simply POS, μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα τέτοιο είδος, έτσι ώστε όταν γίνεται η καταχώρηση στην οθόνη πώλησης μέσω σκαναρίσματος, να υπολογίζεται αυτόματα η τιμή του με βάση το βάρος του και την τιμή πώλησης.

Ακολουθούμε τα βήματα που περιγράφονται στη διαδικασία “Δημιουργία νέου είδους” , με μια διαφοροποίηση στα παρακάτω:

  • Στο πεδίο “Τύπος είδους“, επιλέγουμε “Ζυγιζόμενο” (βλ. “Τύποι ειδών” )
  • Στο πεδίο “Κωδικός ή Barcode” εισάγουμε τα 5 ψηφία αναγνώρισης του είδους (βλ. παραπάνω στην εικόνα).