Ομάδες πελατών

Στο σύστημα Simply POS ο χρήστης μπορεί να δημιουργήσει ομάδες πελατών, για γρήγορη αναζήτηση και ομαδοποίηση αλλά για να ορίσει έκπτωση ανά ομάδα (π.χ. έκπτωση 30% στην ομάδα “Καλοί πελάτες”).

Ομάδες πελατών

Ομάδες πελατών

Για να δημιουργήσουμε μια ομάδα πελατών, κάνουμε κλικ στο κουμπί “ΝΕΑ ΟΜΑΔΑ ΠΕΛΑΤΩΝ” (βρίσκεται πάνω δεξιά).

Νέα ομάδα πελατών

Νέα ομάδα πελατών

Στη φόρμα συμπλήρωσης στοιχείων που ανοίγει, εισάγουμε το όνομα ομάδας, τυχόν έκπτωση που θέλουμε να απολαμβάνουν τα μέλη της καθώς και μια περιγραφή (προαιρετικό). Η διαδικασία ολοκληρώνεται κάνοντας κλικ στο κουμπί “ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ” (βρίσκεται πάνω δεξιά).

Φόρμα εισαγωγής στοιχείων

Φόρμα εισαγωγής στοιχείων

  1. Όνομα ομάδας πελατών
  2. Έκπτωση
  3. Περιγραφή
  4. Κουμπί “Αποθήκευση”

Για να προσθέσουμε έναν πελάτη σε ομάδα, μπορούμε να το κάνουμε μέσα από την καρτέλα του (βλ. “Πωλήσεις/πελάτες” ).

Για κάθε ομάδα πελατών, ο χρήστης μπορεί να δει με μια ματιά ποιοι πελάτες ανήκουν σε αυτήν, κάνοντας κλικ πάνω στον αριθμό στη στήλη “Πελάτες“.

Πελάτες της ομάδας

Πελάτες της ομάδας

Αυτόματα, το σύστημα μας εμφανίζει τη λίστα πελατών αυτής της ομάδας (βλ. “Πωλήσεις/Πελάτες” ).

Λίστα πελατών της ομάδας

Λίστα πελατών της ομάδας

Αν θέλουμε να επεξεργαστούμε ή να διαγράψουμε μια ομάδα πελατών, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το βοηθητικό μενού δεξιά (3 τελείες) από την εγγραφή της επιθυμητής ομάδας πελατών.

Επεξεργασία/διαγραφή ομάδας πελατών

Επεξεργασία/διαγραφή ομάδας πελατών

  1. Εμφάνιση μενού
  2. Κουμπί “Επεξεργασία”
  3. Κουμπί “Διαγραφή”

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το σύστημα μας επιτρέπει να διαγράψουμε μια ομάδα πελατών ΜΟΝΟ ΑΝ δεν είναι επιλεγμένη σε κανέναν πελάτη. Διαφορετικά, εμφανίζει μήνυμα λάθους.