Ομάδες προμηθευτών

Στο Simply POS ο χρήστης μπορεί να δημιουργήσει ομάδες προμηθευτών, για γρήγορη αναζήτηση και ομαδοποίηση αλλά και βοήθεια στην ανάλυση των στατιστικών.

Για να δημιουργήσουμε μια ομάδα προμηθευτών, κάνουμε κλικ στο κουμπί “ΝΕΑ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ” (βρίσκεται πάνω δεξιά). Στη φόρμα συμπλήρωσης στοιχείων που ανοίγει, εισάγουμε το όνομα ομάδας καθώς και μια περιγραφή (προαιρετικό). Η διαδικασία ολοκληρώνεται κάνοντας κλικ στο κουμπί “ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ” (βρίσκεται πάνω δεξιά).

Για να προσθέσουμε έναν προμηθευτή σε ομάδα, μπορούμε να το κάνουμε μέσα από την καρτέλα του (βλ. “Αποθήκη/Προμηθευτές“).

Για κάθε ομάδα προμηθευτών, ο χρήστης μπορεί να δει με μια ματιά ποιοι προμηθευτές ανήκουν σε αυτήν, κάνοντας κλικ πάνω στον αριθμό στη στήλη “Προμηθευτές“. Αυτόματα, το σύστημα μας εμφανίζει τη λίστα προμηθευτών αυτής της ομάδας (βλ. “Αποθήκη/Προμηθευτές“).

Αν θέλουμε να επεξεργαστούμε ή να διαγράψουμε μια ομάδα προμηθευτών, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το βοηθητικό μενού δεξιά (3 τελείες) από την εγγραφή της επιθυμητής ομάδας προμηθευτών.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το σύστημα μας επιτρέπει να διαγράψουμε μια ομάδα προμηθευτών ΜΟΝΟ ΑΝ δεν είναι επιλεγμένη σε κανέναν προμηθευτή. Διαφορετικά, εμφανίζει μήνυμα λάθους.