Πίνακας ελέγχου

Μέσω του πίνακα ελέγχου μπορείτε να πληροφορηθείτε με εύκολο και γρήγορο τρόπο για τις επιδόσεις των πωλήσεων, των διελεύσεων, της κερδοφορίας και των γενικότερων επιδόσεων του καταστήματος σας για το επιλεγμένο χρονικό διάστημα. Επίσης μπορείτε να αναγνωρίσετε το TOP10 κατηγοριών και το TOP10 ειδών, βάσει του τζίρου ή βάσει του κέρδους για το επιλεγμένο χρονικό διάστημα. Ο πίνακας ελέγχου είναι η πιο δημοφιλής αναφορά του Simply και όλοι οι αριθμοδείκτες ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο.