Πλήκτρα πώλησης ταμείου

Τα πλήκτρα πώλησης στο ταμείο είναι ένας πολύ εύχρηστος τρόπος εισαγωγής ειδών που είτε δεν έχουν barcode είτε είναι ιδιαίτερα ταχυκίνητα. Επιπλέον, μέσω των πλήκτρων πώλησης μπορούμε με εύκολο τρόπο να εισάγουμε είδος με ανοιχτή τιμή (σενάριο που συναντάται κυρίως σε προϊόντα τύπου, περιοδικών κ.α.) .

Για να δημιουργήσουμε ένα πλήκτρο πώλησης: