Πληρωμή με μετρητά

Η πληρωμή με μετρητά είναι ο προεπιλεγμένος τρόπος πληρωμής στο σύστημα(μπορεί να αλλαχθεί αυτό από τις “Ρυθμίσεις/Ταμεία” (βλ. “Ταμεία”)

Κάνοντας κλικ στην επιλογή “Σύνολο” (βρίσκεται κάτω δεξιά) και αν υπάρχει τουλάχιστον ένα είδος στο καλάθι, η συναλλαγή ολοκληρώνεται και εκδίδεται παραστατικό.

Πληρωμή με μετρητά

Πληρωμή με μετρητά

Για μη έκδοση παραστατικού, ανατρέξτε στην “Καταχώρηση χειρόγραφης απόδειξης”.