Πωληθέντα είδη βάρδιας

Δείτε αναλυτικά τα είδη που πωλήθηκαν στην επιλεγμένη (ή σε περισσότερες επιλεγμένες) βάρδιες. Μια πολύ χρήσιμη αναφορά αφενός για τον έλεγχο των βαρδιών και καί αφετέρου για όσους θέλουν να κάνουν γρήγορη αναπλήρωση του στόκ που πωλήθηκε πρόσφατα.