Σειρά εμφάνισης πλήκτρων

Μπορούμε να διαφοροποιήσουμε τη σειρά που εμφανίζονται τα πλήκτρα στην κατηγορία.

Επιλέγουμε την επιθυμητή κατηγορία όπου ανήκει το πλήκτρο για επεξεργασία.

Επιλογή κατηγορίας πλήκτρων

Επιλογή κατηγορίας πλήκτρων

Στη στήλη “Σειρά” εμφανίζεται η σειρά εμφάνισης των πλήκτρων (Στο ταμείο εμφανίζονται από αριστερά προς τα δεξιά).

Σειρά εμφάνισης πλήκτρων

Σειρά εμφάνισης πλήκτρων

Στην εγγραφή του πλήκτρου που θέλουμε να αλλάξουμε σειρά, κρατάμε πατημένο το εικονίδιο με τα βελάκια (δεξιά από τον α/α σειράς) και σέρνουμε με το ποντίκι μέχρι τη νέα θέση.

Αλλαγή σειράς εμφάνισης πλήκτρων

Αλλαγή σειράς εμφάνισης πλήκτρων

Αφήνουμε το κουμπί του ποντικιού και παρατηρούμε ότι τώρα πια, το πλήκτρο μας εμφανίζεται στη νέα του σειρά. Κάνουμε κλικ στο κουμπί “ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ” (βρίσκεται πάνω δεξιά) για να ολοκληρωθούν οι αλλαγές.

Νέα σειρά εμφάνισης πλήκτρων

Νέα σειρά εμφάνισης πλήκτρων

  1. Η νέα σειρά εμφάνισης πλήκτρων
  2. Κουμπί “Αποθήκευση”