Στατιστικά είδους

Στην καρτέλα “Στατιστικά” υπάρχει η δυνατότητα προβολής συγκεντρωτικών οικονομικών στοιχείων του συγκεκριμένου είδους για το επιθυμητό χρονικό διάστημα, όπως η ποσότητα πωληθέντων τεμαχίων, αλλά και τον τζίρο/καθαρό κέρδος ανά ημέρα μέσω γραφήματος.

Στατιστικά είδους

Στατιστικά είδους

Γράφημα

Γράφημα

Επιπλέον, μπορεί να γίνει προβολή και των κινήσεων του συγκεκριμένου είδους (βλ. “Κινήσεις είδους” ).