Στήλες λίστας

Από το κουμπί “ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΛΙΣΤΑΣ” (βρίσκεται πάνω δεξιά), μπορούμε να ορίσουμε τις στήλες σύμφωνα με τις οποίες μπορούμε να συγκεκριμενοποιήσουμε τα είδη που εμφανίζονται.

Στήλες λίστας

Στήλες λίστας

Εξ ορισμού, οι στήλες που εμφανίζονται είναι οι εξής:

  • Barcode
  • Όνομα
  • Κατηγορία
  • Τιμή αγοράς
  • Λιανική με ΦΠΑ
  • Απόθεμα
  • Σε προσφορά
  • Ενεργά

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις στήλες για ταξινόμηση των ειδών.