Χρεώστες και πιστωτές

Ένα κατάστημα έχει οικονομικές συναλλαγές με πελάτες και προμηθευτές. Εκτός αυτών, όμως, υπάρχουν και άλλες “οντότητες” που συναλλάσσονται με ένα σημείο.

Μια τέτοια οντότητα μπορεί να είναι ο ιδιοκτήτης του ακινήτου που στεγάζεται η επιχείρηση και του πληρώνουμε ενοίκιο, ο λογιστής ο οποίος αμείβεται μηνιαίως, οι υπηρεσίες ΔΕΚΟ, ακόμα και η καθαρίστρια.

Το σύστημα Simply POS παρέχει τη δυνατότητα να διατηρείται αρχείο συναλλασσόμενων ώστε ο χρήστης να ελέγχει το υπόλοιπο, καθώς και τις κινήσεις που έχουν γίνει, με σκοπό την τήρηση ενός σωστού ισοζύγιου εσόδων-εξόδων.

Λίστα χρεωστών/πιστωτών

Λίστα χρεωστών/πιστωτών

Το σύστημα αυτόματα δημιουργεί οντότητες συναλλασσόμενων για όσους χειριστές ορίσουμε σε αυτό, όπως και για κάθε κατάστημα που έχουμε καταχωρημένο.

Για να δημιουργήσουμε έναν συναλλασσόμενο, στο μενού “Οικονομικά/Χρεώστες & πιστωτές” κάνουμε κλικ στο κουμπί “ΝΕΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΣ” (βρίσκεται πάνω δεξιά).

Νέος συναλλασσόμενος

Νέος συναλλασσόμενος

Ανοίγει φόρμα εισαγωγής στοιχείων όπου μπορούμε να καταχωρήσουμε πλήρη στοιχεία. Το μόνο υποχρεωτικό πεδίο είναι το “Όνομα συναλλασσόμενου“.

Φόρμα εισαγωγής στοιχείων νέου συναλλασσόμενου

Φόρμα εισαγωγής στοιχείων νέου συναλλασσόμενου

Αφού ολοκληρώσουμε την εισαγωγή, κάνουμε κλικ στο κουμπί “Αποθήκευση” και ο συναλλασσόμενος καταχωρείται.

Αποθήκευση

Αποθήκευση

Αν θέλουμε να επεξεργαστούμε ή να δούμε άμεσα το ιστορικό ενός συναλλασσόμενου, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το βοηθητικό μενού δεξιά (3 τελείες) από την εγγραφή του επιθυμητού συναλλασσόμενου.

Επεξεργασία και ιστορικό συναλλασσόμενου

Επεξεργασία και ιστορικό συναλλασσόμενου

  1. Εμφάνιση μενού
  2. Κουμπί “Επεξεργασία”
  3. Κουμπί “Ιστορικό”