Χρώμα πλήκτρου

Υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής του χρώματος (στο πλαίσιο) των πλήκτρων.

Επιλέγουμε την επιθυμητή κατηγορία όπου ανήκει το πλήκτρο για επεξεργασία.

Επιλογή κατηγορίας πλήκτρων

Επιλογή κατηγορίας πλήκτρων

Στη στήλη “Χρώμα πλήκτρου” εμφανίζεται ένα κουτάκι με το επιλεγμένο χρώμα για κάθε πλήκτρο της συγκεκριμένης κατηγορίας (προεπιλεγμένο χρώμα: μπλε). Κάνοντας κλικ πάνω στο κουτάκι, ανοίγει η παλέτα χρωμάτων όπου μπορούμε να προχωρήσουμε στην αλλαγή χρώματος.

Αλλαγή χρώματος πλήκτρου

Αλλαγή χρώματος πλήκτρου

Για να αποθηκευτούν οι αλλαγές, κάνουμε κλικ στο κουμπί “ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ” (βρίσκεται πάνω δεξιά, αριστερά από το “ΝΕΟ ΠΛΗΚΤΡΟ).

Αποθήκευση αλλαγών

Αποθήκευση αλλαγών