Ακύρωση/Μηδενισμός καλαθιού

Στην “Αφαίρεση ειδών από το καλάθι” , είδαμε τη δυνατότητα αφαίρεσης προϊόντων μεμονωμένα από την πώληση.

Αν το καλάθι αποτελείται από πολλά είδη, χρειάζεται μια επιλογή για άμεσο “άδειασμα”/μηδενισμό. Αυτό γίνεται κάνοντας κλικ στην επιλογή “Ακύρωση” (κάτω αριστερά, ανάμεσα στην “Επαναφορά” και τις “Επιλογές). Με αυτό τον τρόπο, το καλάθι αδειάζει άμεσα με μια κίνηση.  

Άδειασμα καλαθιού με ένα κλικ

Άδειασμα καλαθιού με ένα κλικ