Αλλαγή ΦΠΑ

Ανάλογα με τις αλλαγές της νομοθεσίας, ο διαχειριστής του Simply POS μπορεί να κληθεί να αλλάξει τον συντελεστή ΦΠΑ σε συγκεκριμένες κατηγορίες ειδών. Η διαδικασία αλλαγής είναι εξαιρετικά απλή και γρήγορη.

Επιλέγουμε τις “Κατηγορίες” από το κύριο μενού “Ρυθμίσεις”.

Κατηγορίες ειδών

Κατηγορίες ειδών

Κάνουμε κλικ στην κατηγορία που μας ενδιαφέρει να αλλάξουμε.

Επιλογή κατηγορίας

Επιλογή κατηγορίας

Αλλάζουμε:

  1. Το όνομα της κατηγορίας (προαιρετικό, αλλά προτείνεται)
  2. Επιλέγουμε τον συντελεστή Φ.Π.Α. που επιθυμούμε
  3. Συνεχίζουμε με την αλλαγή στο τμήμα της ταμειακής.

Στο τμήμα ταμειακής επιλέγουμε το σχετικό τμήμα σύμφωνα με τον νέο συντελεστή Φ.Π.Α. που μόλις ορίσαμε. Ολοκληρώνουμε πατώντας το κουμπί “Αποθήκευση” (βρίσκεται πάνω δεξιά).

Αλλαγή συντελεστή Φ.Π.Α.

Αλλαγή συντελεστή Φ.Π.Α.

  1. Όνομα κατηγορίας
  2. Συντελεστής ΦΠΑ
  3. Τμήμα ταμειακής
  4. Κουμπί “Αποθήκευση”

Οι παραπάνω αλλαγές θα έχουν ως αποτέλεσμα να μην μεταβληθούν οι τιμές λιανικής συν ΦΠΑ. Αν θέλουμε οι τιμές αυτές να αλλάξουν, το μόνο που απαιτείται είναι να επιλέξουμε το κουτάκι “Ενημέρωση τιμών λιανικής βάσει του συντελεστή ΦΠΑ” κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας της κατηγορίας.

Ενημέρωση τιμών λιανικής βάσει του συντελεστή ΦΠΑ

Ενημέρωση τιμών λιανικής βάσει του συντελεστή ΦΠΑ

Ένας εναλλακτικός τρόπος να αλλάξουμε το ΦΠΑ στα επιθυμητά είδη, είναι να χρησιμοποιήσουμε τις “Μαζικές εργασίες” , από όπου μπορούμε να αλλάξουμε με μια κίνηση την κατηγορία που ανήκουν τα είδη μας σε κάποια άλλη.

Σημειωτέον πως η αλλαγή κατηγορίας μέσω των “Μαζικών εργασιών” θα επηρεάσει την τιμή λιανικής συν ΦΠΑ.