Αναφορές πωλήσεων ειδών

Μια από τις πιο σημαντικές αναφορές για τις επιδόσεις των πωλήσεων ενός καταστήματος λιανικής είναι οι πωλήσεις σε επίπεδο είδους.

Με αυτή την αναφορά μπορείτε να αναγνωρίσετε τα είδη που έφεραν το μεγαλύτερο κέρδος, τα είδη που ζητήθηκαν περισσότερο από τους πελάτες σας καθώς και τα είδη τα οποία δεν έφεραν τα αναμενόμενα αποτελέσματα για το κατάστημα σας.